Policy

Vår policy

Integritetspolicy

Den nya dataskyddsförordningen GDPR ställer högre krav på alla som behandlar personuppgifter, detta gällande hantering, säkerhet och relevans. JoriMar Belysning för professionella marknaden AB har i och med detta uppdaterat sin integritetspolicy och rutiner för att tillfredsställa de höjda krav som finns.

GDPR

Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen att träda i kraft, det är en uppdatering och ersättare för Personuppgiftslagen som i Sverige tidigare haft denna uppgift.

I korthet innebär den nya förordningen att du som kund har ett bättre skydd och större rättigheter än tidigare.

Vilka Uppgifter sparar vi?

Förutom ditt namn eller namnet på det företag du representerar är det som ovan nämnt oftast e-postadresser
som lagras.

Har du handlat hos oss eller fått något levererat till dig från oss finns även dina leverans- och
faktureringsuppgifter i vårt bokförings- och faktureringssystem.

I de fall du haft kontakt med oss på annat vis kan vi också ha sparat ditt telefonnummer.
Dessa uppgifter samlar vi in då du har kontaktat oss för en offert/prisförfrågan eller liknande gällande våra
produkter.

Ändamål och rättslig grund

Uppgifterna sparas för att kunna fullgöra avtal med dig och för att presentera nyheter hos oss som vi
bedömer är av intresse för dig – s.k. direktmarknadsföring.

Vi sparar och behandlar även uppgifter som vi
enligt lag eller annan förordning är skyldig att spara. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till någon tredje part, det är endast vi som använder oss av dem. Endast de som behöver använda känsliga uppgifter
kommer ha tillgång till dem.

Dina rättigheter

Du har rätt till information och tillgång till dina personuppgifter, ber du om dem kan du få en kopia på dem skickad till dig. Stämmer inte informationen har du även rätt att få den ändrad.

Du har också rätt att få din information raderad och så länge vi inte är skyldiga enligt lag att behålla dem kommer vi göra det.

Personuppgiftsansvarig 

JoriMar Belysning för professionella marknaden AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter, kontakta via hemsidan.

Vårt dataskyddsombud kommer du i kontakt med via mailadressen ”info@jorimar.com” eller via
telefon på 0761351360.

Vår garanti

Vill du läsa om våra garantivillkor?