Aluminiumstolpe: borstad - hållbart alternativ

Med Nedal ljuspelare bidrar du till en miljövänlig utformning av det offentliga området. Vår affärsverksamhet och produktion av dessa aluminiumstolpar är utformad på ett hållbart sätt.

Belysningsstolpar i aluminium ger ett viktigt bidrag till vår miljö jämfört med traditionella stålstolpar. Tänk bara på mindre underhåll och längre livslängd. Till detta lägger vi en miljömedveten och klimatneutral produktionsprocess.

Cradle-to-Cradle och CO2-reduktion är bara två exempel på hur vi tänker och agerar.

Lysande ljusstolpe i utomhusmiljö
AA copy

En standard hållbar stolpe

Våra aluminium stolpar är utrustade med en HDPE markskydd som standard.

Med HDPE markskydd är aluminiumlyktstolpen motståndskraftig mot elektrolytisk (sträckström) korrosion. Den är välskyddad mot klippmaskiner, borstmaskiner, beläggning, fukt, vägsalt, urin och parkeringskollisioner.

Silvrig nedal aluminium borste

Vårt stolpsortiment tillverkas av 95 % återvunnet aluminium.

Aluminium stolpar är ungefär 33 % av vikten för stål.

Aluminium lyktstolpar som är i bruk har en livslängd på mer än 45 år.

Materialåtgången vid tillverkningen av aluminiumstolpar är mycket mindre än vanliga lyktstolpar.

Är detta en produkt du söker efter? Hör av dig till oss!