Indirekt ljus

Indirekta LED-moduler består av 2 basis elementen, den primära enheten och reflektor.

Den primära enheten är placerad på botten av armaturen och riktar ljuset från lysdioden uppåt mot spegeln.

Spegeln är placerad överst på armaturen och ser till att ljuset från den primära enheten riktas ut på gatan.

Det finns olika typer av speglar med vilka olika ljusfördelningar kan realiseras.