Trästolpar

Trästolpar
Belysning trästolpar ger ett helt annat intryck som verkligen kan ge ett visuellt lyft åt armaturen - som oftast är den stora investeringen i gatu- och vägbelysningssammanhang. Tillverkad certifierat sågat trävirke. Plankorna (lameller) limmas ihop till önskad storlek. För att förhindra sprickbildning när virket torkar och krymper vid limning av lameller, vänds kärnveden utåt från balken. Långsamtväxande barrträdsarter från Tajgan ger täta träfibrer, vilket gör materialet tätt och hållbart. Stolparna är borstade för att skapa en struktur i ytan. De är utrustade med varmförzinkade och pulverlackerade ståldelar i botten av stolpen för att förhindra defekter som annars kan uppstå när trä är i direktkontakt med jord. Toppen av stolpen är varmförzinkad och pulverlackerad.